Informacje dla akcjonariuszy

Zobacz treść ogłoszenia klikając w link:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 15.09.2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 06.10.2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 27.10.2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 17.11.2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 08.12.2020