O firmie

Roldrob S.A. należy do Grupy Drosed, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska Grupa LDC – europejski lider branży drobiarskiej z obrotami rocznymi na poziomie ponad 5,1 mld €, zatrudniający ponad 24 tys. pracowników.

Wartości firmy to: uczciwość, szacunek, solidność, tolerancja.

Rys historyczny

Historia firmy zaczyna się w 1945 roku, w którym swoja działalność rozpoczęła Rejonowa Zbiornica Jajczarsko-Drobiarska, zajmująca się chowem drobiu oraz skupem i przetwórstwem drobiu i jaj. W 1970 roku zmieniono nazwę firmy na Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie oraz przeniesiono siedzibę do nowo oddanego obiektu przy ul. Warszawskiej 168/172. Poszerzono także zakres działalności przedsiębiorstwa o ubój drobiu grzebiącego i wodnego. W kolejnych latach uruchomiono wydział garmażeryjny i wydział rozbioru drobiu grzebiącego.

Przełomowym rokiem, był rok 1995 w którym nastąpiła prywatyzacja zakładów oraz utworzenie Spółki z o.o. z udziałem pracowników i inwestora strategicznego “ROLIMPEX” S.A. W kolejnym roku powstaje przedsiębiorstwo Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie “ROLDROB” Spółka z o.o., a w 1998 Grupa Drosed S.A. kupuje pakiet ponad 3/4 udziałów w Tomaszowskich Zakładach Drobiarskich ROLDROB Sp. z o.o.

Znaczącym krokiem dla Firmy było w 1999 roku przejęcie udziałów spółki “ROLIMPEX” S.A. przez spółkę DROSED, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska grupa LDC. Drosed uzyskuje pozycję największej drobiarskiej Grupy Kapitałowej w Polsce. W roku 2000 dochodzi do przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną. W ramach dalszego rozwoju firma pozyskała inwestora strategicznego – Francuską Grupę Kapitałową LDC, lidera wśród producentów drobiu w Europie.

W 2005 roku Firma otrzymuje międzynarodowe certyfikaty BRC i IFS. Kolejne lata, to czas inwestycji: w 2009 następuje uruchomienie nowoczesnego wydziału parówek, w 2014 roku budowa tunelu schładzania gęsi i hala dzielenia, a w 2016 wybudowanie nowoczesnego magazynu spedycyjnego, opakowań i części socjalnej.

W ostatnich latach firma intensywnie rozwija się zgodnie z trendami konsumenckimi i inwestuje w nowoczesne parki maszynowe dla produktów pieczonych i panierowanych.

Grupa Drosed

Grupa DROSED, z obrotami na poziomie ponad 3,0 mld złotych rocznie, jest jednym z głównych uczestników rynku produktów drobiowych w Polsce. Zatrudniamy ponad 3000 pracowników i produkujemy 150 tys. ton produktów gotowych rocznie.

Od 2000 roku DROSED należy do Grupy LDC, francuskiego producenta drobiu świeżego i europejskiego lidera tej branży, z obrotami na poziomie ponad 5,1 mld Euro.

W skład Grupy DROSED wchodzą Spółki: Drosed S.A., Roldrob S.A., Sedar S.A., Drop S.A., Drosed Surowiec Sp. z o.o., NaturAgra.

Grupa DROSED dokłada wszelkich starań, by oferować swoim Klientom i Konsumentom produkty najwyższej jakości. Dzięki umiejętnemu łączeniu dobrych, polskich tradycji z nowoczesnymi metodami produkcji zdobyliśmy zaufanie w kraju i za granicą.

Nasze produkty można spotkać zarówno w dystrybucji nowoczesnej, tradycyjnej, restauracjach oraz poza granicami kraju, m. in. UE, Azja, Afryka.

9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”

Zaprezentowany 25 marca 2021r. w siedmiu europejskich państwach apel video pokazuje paradoksy strategii „Od pola do stołu”, które utrudniają zieloną transformację Wspólnoty.  Tym samym europejski sektor hodowli zwierząt wyszedł z ofertą przekazania swojej wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji.
Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonego poniżej filmu z kampanii.